STCW kombi oppdatering offiserer og med.behandling


STCW kombi oppdatering offiserer og med.behandling

Dekksoffiserer som skal ha nytt kompetansesertifikat og skal vedlikeholde STCW videregående sikkerhetsopplæring hvert 5. år.

Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Bergen
Kr 17 050,-
Mai 2021
Juni 2021
August 2021
Kristiansand
Kr 17 050,-
April 2021
Mai 2021
Juni 2021
Oslo
Kr 20 100,-
Stavanger
Kr 17 050,-
August 2021
Trondheim
Kr 19 250,-
April 2021
Mai 2021
Juni 2021
August 2021
Vis alle kursdatoer
Generell informasjon om STCW kombi oppdatering offiserer og med.behandling (MBS134)

MålgruppeDekksoffiserer som skal ha nytt kompetansesertifikat og skal vedlikeholde STCW videregående sikkerhetsopplæring hvert 5. år.

MålsetningOppdatere forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd. Ved fullført, kurs skal deltakerne ha vedlikeholdt og oppdatert kunnskaper og ferdigheter innen:

  • Brannledelse
  • Sjøredning

  • Medisinsk førstehjelp.
  • Medisinsk behandling.

KursinnholdKursets innhold er i henhold til STCW -kodens tabeller:

  • A- VI/2-1.

  • A-VI/3

  • A-VI/4-1

  • A-VI/4-2

Godkjenning STCW-78 med tillegg Manila 2010.

ForkunnskapskravVideregående sikkerhetskurs for sjøfolk og 40 t medisinsk behandling. Dekksoffisersertifikat: 12 mnd effektiv fartstid siste 5 år.

EksamenKrav til praktisk gjennomføring av alle øvelser i henhold til mål. Avsluttende skriftlig test for hvert emne.

Kursspråk
Norsk
Varighet
4 dager
Gyldighet
Godkjent av
Sjøfartsdirektorat