Sikkerhetskurs offshore i Oslo


Sikkerhetskurs offshore i Oslo

Dette er et grunnleggende og obligatorisk offshorekurs. Uansett hvilken stilling du skal ha, må du ha dette kurset på plass før du kan begynne å jobbe på en plattform. RelyOn Nutec er verdens største leverandør av sikkerhetstrening og leverer kurs godkjent av Norsk Olje og Gass, Sjøfartsdirektoratet og alle selskaper på norsk sokkel. Våre dyktige og erfarne instruktører gir deg grundig opplæring i å ivareta din og andres sikkerhet, gjennom undervisning i livreddende førstehjelp, helikopterevakuering, brannvern, sjøredning og HMS – kultur og adferd.

Når vil du ta kurset? Velg en dato for å melde deg på.
RelyOn Nutec
Bergen
Kr 11 500,-
Oktober 2020
November 2020
Desember 2020
Januar 2021
Februar 2021
Kristiansand
Kr 13 450,-
Oktober 2020
November 2020
Desember 2020
Januar 2021
Februar 2021
Oslo
Kr 15 300,-
Oktober 2020
November 2020
Desember 2020
Januar 2021
Februar 2021
Stavanger
Kr 9 900,-
Oktober 2020
November 2020
Desember 2020
Januar 2021
Februar 2021
Trondheim
Kr 16 380,-
Oktober 2020
November 2020
Desember 2020
Januar 2021
Februar 2021
Vis alle kursdatoer
Generell informasjon om Sikkerhetskurs offshore i Oslo (OBS1055)

MålgruppeBasiskurs for alt sokkelarbeidende personell på norsk sokkel hvor Petroleumsloven anvendes.

MålsetningÅ gjøre kursdeltageren i stand til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Kursdeltageren skal motiveres til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, miljø og utstyr.

Ved fullført kurs, skal deltakerne ha grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om:

 • HMS kultur og korrekt sikkerhetsadferd.
 • Livreddende førstehjelp.
 • Helikopterevakuering (HUET).

 • Forebygging av arbeidsulykker.
 • Kollektive evakueringsmidler.

 • Bruk av relevante brann-/redningsutstyr.
 • Riktig bruk av redningsdrakt med pustelunge.

Gjennom kurset tilstrebes det å skape positive holdninger til begrepet HMS-kultur, samt forståelse for det sosiale- og fysiske arbeidsmiljøets betydning for liv, helse og verdier i arbeid samt fritid.

KursinnholdKurset følger retningslinjene og fagplanene til Norsk Olje og Gass og inneholder:

 • Introduksjon.
 • Kollektiv evakuering.
 • Helikopterevakuering.

 • HMS – kultur og adferd.
 • Brannvern.

 • Livreddende førstehjelp.
 • Sjøredning.

ForkunnskapskravVed påmelding vil deltaker motta en lenke til e-læring. Denne må fullføres før fremmøte på kurset. En teoretisk eksamen basert på denne holdes første dag.

EksamenAvsluttende eksamen. Det kreves deltagelse og gjennomføring i alle teoretiske og praktiske øvelser.

Kursspråk
Norsk
Varighet
4 dager
Gyldighet
Godkjent av
Norsk Olje og Gass